جزئیات جالبی در مورد باکتریوفاژ T4

تصویر رنگی یک باکتریوفاژ T4 با استفاده از میکروسکوپ الکترونی که برای بازطراحی به یک فیبر پپتیدی متصل شده است. این باکتریوفاژ باکتری E.coli را آلوده میکند. الیافی که در دم آن قرار دارند اجازه اتصال به میزبان را میدهد و به دلیل تو خالی بودن میتواند محتوای ژنتیک خود را به باکتری منتقل کند. پپتیدهای کوچک با طولی به اندازه 28 آمینواسید جمع میشوند تا فیبروز را تشکیل دهند که حدود 08 نانومتر عرض و 40 میکرون طول دارد. فاصله شیارهای دم باکتریوفاژ برای ثبت اندازه دقیق فاصله شیارهای فیبر استفاده میشود.

برای مشاهدۀ تصویر در ابعاد بزرگتر روی تصویر کلیک کنید.

باکتریوفاژ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

I'm not a spammer This plugin created by memory cards