درباره ما

بایوبیر، کوتاه شدۀ دو عبارتِ «بایولوژی» و «بیرجند» میباشد. بایوبیر، در ابتدای راهی ست که انتهایی برای آن نیست و این راه چیزی نیست جز علم!

راه اندازیِ بایوبیر در حقیقت محصولِ ابتکار و پشتکارِ دانشجویان ورودیِ 96 گروهِ زیست شناسیِ دانشگاه بیرجند میباشد؛ اما شایان ذکر است که ادامۀ راه پر فراز و نشیبی که بایوبیر در آن قدم نهاده، منوط به همکاری همه جانبۀ تمامیِ دوستداران زیست شناسی و علم است.

خط مَشیِ بایوبیر، شامل مواردی ست از جمله تلاش برای افزایش آگاهیِ عمومی نسبت به موضوعات مربوط به زیست شناسی، تلاش برای افزایش آگاهی و دانش دانشجویانِ این رشته،تلاش برای ایجاد میل و رغبت در جوانان و دانش آموزان نسبت به زیست شناسی، کمک به انبساطِ هرچه بیشتر علم زیست شناسی در فضای مجازی و… .

بایوبیر، در حقیقت یک مجلۀ کامل در رابطه با زیست شناسی است که توسط کاربران اداره میگردد و کاربران فقط و صرفاً خواننده و نظاره گر نیستند؛ بلکه در تولید محتوا مشارکت کرده و در جهت افزایش اطلاعات و دانش خود و دیگران تلاش میکنند. هر کاربر میتواند با عضویت در انجمن زیستیِ بایوبیر، در بحث های مختلف مشارکت نموده و دانسته های خود را در اختیار دیگران قرار دهد و همچنین از دانسته های دیگران استفاده کند. همچنین با ارسال مقالات، تصاویر، کلیپ ها، اخبار و … به مدیریت سایت آن را با نام خود در سایت منتشر نماید.