علوم تشریحی (آناتومی)؛ بررسی و معرفی

علوم تشریحی ، قدیمی‌ترین شاخۀ علوم پایۀ پزشکی است و سایر شاخه‌های علوم پایۀ پزشکی بعدها از این رشته نشأت گرفته‌اند. این رشته در دو دهۀ اخیر با گسترش عجیبی روبه‌رو بوده و امروزه اهمیت این رشته بر کسی پوشیده نیست. این رشته در اصل به مطالعه ساختار بدن می‌پردازد و تشریح جسد در این رشته به عنوان بخش مهمی از آموزش پزشکی مطرح است.

البته امروزه، گسترش این علم به قدری بوده که از طرفی، شاخه كالبد شناسی اين رشته بنابر اصول آموزش پزشكی (Medical Education) از صورت تشريحی محض خارج و بصورت كاربردی و بالينی و عملی (Functional) تغيير يافته است و از طرف ديگر دروس بيولوژی سلولی و تكنيك‌هايی از قبيل الكترون ميكروسكوپی، كشت سلولی، مورفومتری و هيستوشيمی به اين علم اضافه شد و پهنه اين علم را گسترش داده است.

این رشته در سه زیرمجموعه به شرح زیر به مطالعۀ ساختار بدن می‌پردازد:

کالبدشناسی (Macroscopic Anatomy/Gross Anatomy )
بافت شناسی (Microscopic Anatomy/Histology )
جنين شناسی (Developmental Anatomy/Embryology )

هدف و بازارکار رشته علوم تشریحی (آناتومی)

فارغ التحصیلان  کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی)  می توانند به تدریس دروس علمی کالبد شناسی، بافت شناسی و جنین شناسی بپردازند، در حوضه فیکس کردن و نگهداری اجساد و اعضا مشغول به کار شوند، در زمینه تشریح و آموزش تشریح کالبد انسان فعالیت داشته باشند، در زمینه تهیه لام‌های آموزشی از قبیل بافت و جنین مشغول به کار شوند و یا در فعالیت های پژوهشی در زمینه علوم تشریحی مشغول به کار شوند.

دو حوضه مهم فعالیتی که میتوان با تسلط بر همه زمینه های ذکر شده در آن مشغول به کار شد شامل پژوهش و آموزش می باشد. پذیرش خوب در رشته  کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) و شرکت کننده های کم یک برتری برای این رشته محسوب می شود.

معرفی دروس امتحانی:

تشریح عمومی (آناتومی)                    ضریب 4
بافت شناسی                                   ضریب 3
جنین شناسی                                  ضریب 3
زیست شناسی سلولی مولکولی         ضریب 2
زبان                                               ضریب 2

رشته های کارشناسی مجاز برای ورود به علوم تشریحی (آناتومی) بر اساس دفترچه کنکور ارشد 97 عبارتند از:

كارشناسـي علـوم تشـريحي؛ بافـت شناسـي؛ زيسـت شناسـي (كليه گرايشها)؛ فيزيـوتراپي؛ اعضـای مصـنوعی و وسـایل کمکـی؛ ارتوپــدي فنــي؛ كاردرمــاني؛ گفتاردرمــاني؛ تکنولــوژی پرتودرمــانی؛ تکنولوژی پرتوشناسی؛ راديولـوژي؛ شـنوايي شناسـي؛ پرسـتاري؛ مامـــايي؛ بينـــايي ســـنجي ؛ هوشـــبري؛ اتــــاق عمــــل؛ علـــوم آزمايشگاهي، علوم تغذیه؛ بهداشت عمـومی؛ فوریتهـای پزشـکی؛ مهندسی پزشکی؛ باستان شناسی، تربيت بدنی و علوم ورزشی (کليه گرایشها)

دانلود آخرین نسخه برنامه درسی (سرفصل) و تعداد واحدها:

دریافت

دانشگاههایی که در رشته ارشد علوم تشریحی (آناتومی) پذیرش دانشجو دارند:

بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 97

ظرفیت پذیرش علوم تشریحی بر اساس کنکور 97

آیندۀ تحصیلی رشته علوم تشریحی (آناتومی)

این رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در رشته های زیر برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری اقدام نمایند:
وزارت علوم: دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)،
وزارت بهداشت: دکترای رشته های بیولوژی تولید مثل، علوم تشریحی، علوم سلولی کاربردی، فیزیولوژی ورزشی، مهندسی بافت، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

I'm not a spammer This plugin created by memory cards