گزارش کار آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی

میتوانید نمونه گزارش کار آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی، جلسه «بررسی ساقه گیاهان تک لپه، دو لپه و بازدانه» را با کلیک روی اینجا دانلود کنید.

میتوانید نمونه گزارش کار آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی، جلسه «بررسی برگ گیاهان تک لپه، دو لپه و بازدانه» را با کلیک روی اینجا دانلود کنید.

میتوانید نمونه گزارش کار آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی، جلسه «انواع تیپ های روزنه در سلول گیاهی» را با کلیک روی اینجا دانلود کنید.

میتوانید نمونه گزارش کار آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی، جلسه «مشاهده پلاست های گیاهی» را با کلیک روی اینجا دانلود کنید.

میتوانید نمونه گزارش کار آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی، جلسه «آشنایی با میکروسکوپ و مشاهده بشره پیاز» را با کلیک روی اینجا دانلود کنید.

میتوانید نمونه گزارش کار آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی، جلسه «مشاهده پلاسمولیز در سلول های گیاهی» را با کلیک روی اینجا دانلود کنید.

میتوانید نمونه گزارش کار آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی، جلسه «مقایسه انواع بافت های گیاهی» را با کلیک روی اینجا دانلود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

I'm not a spammer This plugin created by memory cards