قارچ فنجانی peziza

در زیر، تصویر یک میکروگراف نوری از یک قارچ فنجانی به نام peziza را میبینید.

این قارچ ها روی چوب های در حال پوسیدن و مواد آلی رشد میکند و از طریق تولید آسکواسپور تولید مثل میکند. این قسمت محفظۀ اسپور قارچ (asci) را که در هر کدام هشت آسکواسپور وجود دارد را نشان میدهد. همانطور که آسکواسپورها بالغ میشوند مایع در پشت آنها جمع میشود و هنگامی که فشار بیش از حد میشود دهانۀ asci باز میشود و آسکواسپورها به هوا پرتاب میشوند. آنها میتوانند باعث ایجاد حساسیت در انسان شوند از جمله شرایطی مانند درماتیت و حساسیت شدید پنومونیت.

برای مشاهدۀ جزئیات بیشتر میتوانید روی تصویر کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

I'm not a spammer This plugin created by memory cards