بیوگرافی دکتر محمود بهزاد

دکتر محمود بهزاد در ۲۲ اسفند سال ۱۲۹۲ خورشیدی در شهر رشت به دنیا امد. وی پدر علم زیست شناسی

بیشتر بخوانید